Facebook  

Back to top

Erweiterte Suche

Ausstellungen , Bildende Kunst

D'Geschicht vun engem Virus

Daten

-

Mehr Informationen

Déi interaktiv Ausstellung erzielt d'Geschicht vun engem Virus vu senger Entstehung bis hin zu senger Bekämpfung, dëst u Beispill vun engem Virus, den am Moment aus der Aktualitéit net méi ewech ze denken ass, dem Covid-19. 3 ënnerschiddlech Themeräim beschreiwen déi verschidden Etappe vun der Erkennung vun der Problematik bis hin zu der Léisung an der Ëmsetzung dervun.
D'Kanner ginn dobäi aktiv an d'Ausstellung mat agebonnen a ginn esou zu engem wichtegen Acteur, duerch den d'Geschicht vun der Ausstellung lieft. Et gi wëssenschaftlech Themen a Methodike vermëttelt, dës kënnen an dësem Kader och nach mat Workshoppe ënner der Leedung vun de Wëssenschaftlerinne vun „Déi kleng Fuerscher" verdéift ginn. Begleet gëtt d'Ausstellung vun engem explikativen an interaktive Katalog.
An Zesummenaarbecht mat: Déi kleng Fuerscher, DUKTOR Design Studio, Printing Ossa
Mat der Ënnerstëtzung vum FNR - Fonds national de la Recherche Luxembourg

Die Veranstaltung findet unter Berücksichtigung der von der Regierung im Rahmen der Covid-19 Pandemie verordneten aktuellen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen statt.
Wir bitten Sie in diesem Sinne die Reservierungspflicht einzuhalten. Eine Teilnahme ohne vorherige Reservierung ist leider nicht möglich.

Medien

Ort

Kulturhaus Niederanven
ROUTE DE TREVES 145
6940 NIEDERANVEN
Luxemburg

Preis(e):

Kontaktinformationen für dieses Event

Telefon:
E-mail:
Internet:

Event teilen

Zum Kalender hinzufügen

D'Geschicht vun engem Virus

-
Zum Kalender hinzufügen 2021-06-30 00:00:00 2021-07-28 00:00:00 D'Geschicht vun engem Virus L'exposition interactive raconte l'histoire d'un virus depuis son origine jusqu'à la lutte contre lui, ayant comme exemple le Covid-19. Trois espaces décrivent les étapes différentes depuis le dépistage, les étapes diverses de l'infection de l'organisme, la reconnaissance de la problématique jusqu'à la solution et de sa réalisation.Les enfants sont engagés activement dans l'exposition et deviennent des acteurs importants dans la narration de l'exposition. Des sujets et des méthodologies scientifiques sont transmis et peuvent être approfondi avec des workshops pratiques sous la direction des scientifiques des „Déi kleng Fuerscher".  L'exposition est accompagnée d'un catalogue explicatif et interactif.En collaboration avec: Déi kleng Fuerscher, DUKTOR Design Studio, Printing OssaAvec le soutien de: FNR - Fonds national de la Recherche LuxembourgLe spectacle a lieu sous le respect des consignes d'hygiène et de précaution recommandées par le gouvernement. Nous vous prions de réserver vos places en avance. Une participation sans réservation préalable n'est pas possible. Kulturhaus Niederanven UTC public
Organisation

Stichwörter

Zeitgenössische Kunst

Dies könnte Sie ebenfalls interessieren...

Ausstellungen
Musée national d'histoire et d'art
LUXEMBOURG
Ausstellungen
-
Rotondes
LUXEMBOURG
Ausstellungen
-
Château de Larochette
LAROCHETTE